ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ | ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΣ | ΔΙΠΛ. ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π., MSc

Get Adobe Flash player

Yπηρεσίες

Το γραφείο μας αναλαμβάνει:

Το γραφείο μας αναλαμβάνει πάσης φύσεως Τοπογραφικές εργασίες, μελέτες και αδειοδοτήσεις στο Νομό Κορινθίας,
αλλά και στους όμορους νομούς (Αττική, Αργολίδα, Αρκαδία, Αχαϊα).

 • Χαράξεις

 • Αποτυπώσεις

 • Οριοθετήσεις γεωτεμαχίων

 • Φωτοερμηνείες Αεροφωτογραφιών

 • Κατατμήσεις / Συνενώσεις γεωτεμαχίων

 • Τοπογραφικά διαγράμματα εξαρτημένα από το ΕΓΣΑ '87

 • Τοπογραφικά διαγράμματα εντός και εκτός σχεδίου για:
 • - Συμβολαιογραφικές πράξεις
  - Οικοδομικές άδειες
  - Κτηματολόγιο
  - Δασαρχείο
  - Αδειοδότηση εγκαταστάσεως Φωτοβολταικών συστημάτων σε αγροτεμάχια
 • Χωροθετήσεις Φωτοβολταϊκών Πάρκων

 • Βαθμονομήσεις-ογκομετρήσεις δεξαμενών καυσίμων-πετρελαιοειδών σύμφωνα με διεθνή πρότυπα (ISO 7507), σε συνεργασία με την "CALIBRATION SERVICES", διαπιστευμένου εργαστηρίου κατά ISO 17025:2005

 • Αρχιτεκτονικά σχέδια: Κατόψεις-Τομές-Όψεις

 • Άδειες δόμησης και άδειες μικρής κλίμακας

 • Ρυθμίσεις ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ (Ν. 4495/2017)

 • Βεβαιώσεις Μηχανικού για μεταβιβάσεις. 


 • ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  Η αμοιβή για ένα τοπογραφικό διάγραμμα ποικίλλει για κάθε περίπτωση. Εξαρτάται από την έκταση της ιδιοκτησίας, τη δυσκολία λόγω περιβάλλοντος, τη χρήση του τοπογραφικού και πολλούς άλλους παράγοντες. Η αμοιβή για ρύθμιση αυθαιρεσιών με το Ν. 4495/17 εξαρτάται από το μέγεθος και το πλήθος των αυθαιρεσιών καθώς και από την ύπαρξη ή όχι οικοδομικής αδείας. Το γραφείο μας προσφέρει άριστες και άμεσες υπηρεσίες με πολύ προσιτές αμοιβές μηχανικού. Για προσφορά για τη δική σας περίπτωση επικοινωνήστε μαζί μας.

  Όλες οι μελέτες και τα τοπογραφικά διαγράμματα εκπονούνται και υπογράφονται από διπλωματούχο Αγρονόμο & Τοπογράφο Μηχανικό Ε.Μ.Π., μέλους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), με Α.Μ. 124038 καθώς και από επιλεγμένους συνεργάτες διπλωματούχους μηχανικούς.