ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ | ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΣ | ΔΙΠΛ. ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π., MSc

Get Adobe Flash player

Μελέτες - Έργα

Παρακάτω παρατίθεται μία ενδεικτική λίστα πελατών και μελετών - έργων του γραφείου μας:

- Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (Αποτυπώσεις Δικτύων Oπτικών Iνών)

- Π.Τ. ΤΕΧΝΟΝΕΤ Α.Ε. (Τεχνική Εταιρεία)

- 3DS Energy Α.Ε. (Φωτοβολταϊκά Πάρκα)

- Ancotek Solartechnik (Φωτοβολταϊκά Πάρκα)

- RAMA ΑΒΕΕ (Μεταλλικές Κατασκευές - Φωτοβολταϊκά Πάρκα)

- ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. (Τεχνική Εταιρεία)

- Calibration Services (Βαθμονομήσεις Δεξαμενών - ISO 7507)

- MotorOil Hellas

- EΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΕΛ.ΠΕ.)

- ORPIC (Sohar Refinery, ΟΜΑΝ)

- Tεχνικά Γραφεία Κορινθίας και Αττικής

- Ιδιώτες σε Πελοπόννησο, Αττική, Εύβοια